“STORY” Magazine – Radost Todorova N3

“STORY” Magazine – Radost Todorova N3

Photography: Emil Yordanov & Albert Baruch 
Model: Radost Todorova
MUA: Dasha Uzun
Retouch: Emil Andonov
Special thanks to Lyubomir Dimitrov